Administratiekantoor Van der Bruggen

De Betrouwbare Brug tussen uw Bedrijf en de Belasting

Elke werkzaamheid die u afleidt van uw core business verdient uitbesteding. Steeds meer MKB bedrijven zien dit in en besparen tijd en geld door de inschakeling van Administratiekantoor Van der Bruggen.

Meer rendement door centrale regie
Onder één centrale regie regelen wij uw administratie, jaarverslag, aangifte inkomstenbelasting en aangifte vennootschapsbelasting. Ook adviseren wij u bij het opstellen van uw ondernemingsplan en geven we advies.

Speciaal voor starters en doorstarters
Vooral startende of doorstartende ondernemers zijn bij ons specialistische advies gebaat. Met onze ruime ervaring omzeilen wij voor hen valkuilen en helpen we doelen te realiseren. Wij begrijpen dat u als startende of doorstartende ondernemer niet meteen alle fijne kneepjes van het vak onder de knie heeft. Wij helpen u hier graag bij.

Aantoonbaar resultaat
Sinds 1981 zijn talloze ondernemers met onze deskundige begeleiding hun bedrijf gestart. Ruim 96% deed dit door onze begeleiding met succes. Een aantal bedrijven bestaat zelfs al meer dan 20 jaar. Andere ondernemers hebben hun onderneming inmiddels met een aanzienlijke opbrengst verkocht.

Puur persoonlijk
U krijgt één van onze ervaren medewerkers toegewezen als vaste contactpersoon. Die directe band voorkomt het voortdurend opnieuw uitleggen van zaken. Een efficiënte methode die u direct toegang geeft tot snel en solide advies.

Interesse?
Bel of mail ons gerust voor een kosteloze kennismaking. Of registreer u via ons contactformulier zodat wij u vrijblijvend kunnen informeren over voor uw onderneming belangrijke zaken.

Administratiekantoor Van der Bruggen magazine

Administratiekantoor Van der Bruggen Magazine

Bekijk ons laatste Magazine

Nieuws

Bewijs van bestuurderschap

Bewijs van bestuurderschap

De bestuurder van een bv is hoofdelijk aansprakelijk voor omzetbelastingschulden van de bv. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor een indirecte bestuurder. Een indirecte bestuurder is de natuurlijke persoon, die bestuurder is van een bv die optreedt als bestuurder van een andere bv. Het feit, dat iemand in het handelsregister staat ingeschreven als bestuurder van een bv, […]

Lees verder
Nietig proeftijdbeding

Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van niet meer dan zes maanden. Een werkgever had een proeftijdbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met een beroep op het proeftijdbeding had de werkgever de arbeidsovereenkomst binnen een maand beëindigd. De werkgever stelde zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst […]

Lees verder
Bewijs van bestuurderschap

Bewijs van bestuurderschap

De bestuurder van een bv is hoofdelijk aansprakelijk voor omzetbelastingschulden van de bv. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor een indirecte bestuurder. Een indirecte bestuurder is de natuurlijke persoon, die bestuurder is van een bv die optreedt als bestuurder van een andere bv. Het feit, dat iemand in het handelsregister staat ingeschreven als bestuurder van een bv, […]

Lees verder
Nietig proeftijdbeding

Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van niet meer dan zes maanden. Een werkgever had een proeftijdbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met een beroep op het proeftijdbeding had de werkgever de arbeidsovereenkomst binnen een maand beëindigd. De werkgever stelde zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst […]

Lees verder

Kosten vervanging parketvloer aftrekbaar bij monumentenwoning?

De kosten van onderhoud van een monumentenpand zijn aftrekbaar boven een drempel van 0,80% van de eigenwoningwaarde. Onderhoudskosten zijn de kosten die worden gemaakt om het monumentenpand in bruikbare staat te herstellen of te houden. Na de aankoop in 2011 van een appartement dat onderdeel is van een rijksmonument liet de eigenaar diverse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. […]

Lees verder
Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van hypotheekrente door iemand die niet in Nederland woont, maar wel inkomen heeft uit Nederland en geen inkomen in het woonland. Uitbreiding mogelijkheden voor aftrek Door het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak […]

Lees verder