Administratiekantoor Van der Bruggen

De Betrouwbare Brug tussen uw Bedrijf en de Belasting

Elke werkzaamheid die u afleidt van uw core business verdient uitbesteding. Steeds meer MKB bedrijven zien dit in en besparen tijd en geld door de inschakeling van Administratiekantoor Van der Bruggen.

Meer rendement door centrale regie
Onder één centrale regie regelen wij uw administratie, jaarverslag, aangifte inkomstenbelasting en aangifte vennootschapsbelasting. Ook adviseren wij u bij het opstellen van uw ondernemingsplan en geven we advies.

Speciaal voor starters en doorstarters
Vooral startende of doorstartende ondernemers zijn bij ons specialistische advies gebaat. Met onze ruime ervaring omzeilen wij voor hen valkuilen en helpen we doelen te realiseren. Wij begrijpen dat u als startende of doorstartende ondernemer niet meteen alle fijne kneepjes van het vak onder de knie heeft. Wij helpen u hier graag bij.

Aantoonbaar resultaat
Sinds 1981 zijn talloze ondernemers met onze deskundige begeleiding hun bedrijf gestart. Ruim 96% deed dit door onze begeleiding met succes. Een aantal bedrijven bestaat zelfs al meer dan 20 jaar. Andere ondernemers hebben hun onderneming inmiddels met een aanzienlijke opbrengst verkocht.

Puur persoonlijk
U krijgt één van onze ervaren medewerkers toegewezen als vaste contactpersoon. Die directe band voorkomt het voortdurend opnieuw uitleggen van zaken. Een efficiënte methode die u direct toegang geeft tot snel en solide advies.

Interesse?
Bel of mail ons gerust voor een kosteloze kennismaking. Of registreer u via ons contactformulier zodat wij u vrijblijvend kunnen informeren over voor uw onderneming belangrijke zaken.

Administratiekantoor Van der Bruggen magazine

Administratiekantoor Van der Bruggen Magazine

Bekijk ons laatste Magazine

Nieuws

Boete voor notaris die onterechte teruggaaf overdrachtsbelasting verzorgde

Boete voor notaris die onterechte teruggaaf overdrachtsbelasting verzorgde

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Om een cumulatie van overdrachtsbelasting te voorkomen, wordt bij een doorlevering binnen een termijn van zes maanden na de eerste levering geen belasting geheven over de bij de eerste levering betaalde koopsom. In bepaalde gevallen wordt teruggave van overdrachtsbelasting verleend bij een teruglevering, wanneer […]

Lees verder
Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen. Behoudens een aantal in de wet geregelde gevallen moet de werkgever voor opzegging een redelijke grond hebben en moet herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk zijn. De wet bevat een opsomming van redelijke gronden voor opzegging van de arbiedsovereenkomst. Afhankelijk […]

Lees verder
Boete voor notaris die onterechte teruggaaf overdrachtsbelasting verzorgde

Boete voor notaris die onterechte teruggaaf overdrachtsbelasting verzorgde

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Om een cumulatie van overdrachtsbelasting te voorkomen, wordt bij een doorlevering binnen een termijn van zes maanden na de eerste levering geen belasting geheven over de bij de eerste levering betaalde koopsom. In bepaalde gevallen wordt teruggave van overdrachtsbelasting verleend bij een teruglevering, wanneer […]

Lees verder
Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen. Behoudens een aantal in de wet geregelde gevallen moet de werkgever voor opzegging een redelijke grond hebben en moet herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk zijn. De wet bevat een opsomming van redelijke gronden voor opzegging van de arbiedsovereenkomst. Afhankelijk […]

Lees verder
Koerswinst op dividendvordering

Koerswinst op dividendvordering

De voordelen die een vennootschap behaalt uit een deelneming zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting door de werking van de deelnemingsvrijstelling. Dividend is een voordeel dat uit hoofde van een deelneming wordt ontvangen. Een koersresultaat dat wordt behaald met een dividendvordering op een deelneming is geen vrijgesteld deelnemingsvoordeel, maar vormt belastbare winst. Een in Nederland gevestigde bv […]

Lees verder
Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar huis in de file staat, kijkt wel eens jaloers naar de motorrijder die tussen de files doorrijdt. Zeker nu het weer beter wordt lijkt dat aantrekkelijk. Maar is het ook een alternatief voor een auto van de zaak? Tijd voor een vergelijking. […]

Lees verder