WOZ-waarde gelijk aan veilingprijs

WOZ-waarde gelijk aan veilingprijs

Volgens Hof Den Haag kan de WOZ-waarde van een leegstaand bedrijfspand gelijk zijn aan de kort na de peildatum op een executieveiling betaalde koopsom. Dat zal niet altijd het geval zijn, maar wel onder de omstandigheden die in de door het hof behandelde casus speelden.

WOZ-waarde
De waarde van een onroerende zaak wordt op grond van de Wet WOZ jaarlijks vastgesteld. De WOZ-waarde beoogt aan te sluiten bij de waarde in het economische verkeer. Voor een onroerende zaak die geen woning is kan in afwijking van de waarde in het economische verkeer de WOZ-waarde worden bepaald op de vervangingswaarde, rekening houdend met de aard en de bestemming van de zaak en met technische en functionele veroudering. Deze gecorrigeerde vervangingswaarde is de waarde die de onroerende zaak in economische zin voor de eigenaar heeft. De gecorrigeerde waarde kan niet hoger zijn dan de bedrijfswaarde.

Casus
De gemeentelijke heffingsambtenaar stelde de WOZ-waarde van een kantoorpand op 1 januari 2014 vast op een bedrag van € 1,2 miljoen. Het kantoorpand stond sinds 2005 leeg. In maart 2014 werd een executieveiling gehouden. Daar werd het kantoorpand verkocht voor € 590.000. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad geldt als uitgangspunt dat de waarde van een onroerende zaak, die kort na de waardepeildatum is gekocht, gelijk is aan de betaalde prijs. Omdat het kantoorpand al jaren leegstond en zonder succes te huur of te koop was aangeboden, oordeelde Hof Den Haag dat ook in dit geval uitgegaan moest worden van de op de veiling betaalde prijs. In het algemeen wordt op een executieveiling niet de beste prijs betaald, maar gezien de omstandigheden was dat hier anders.

Volgens het hof was in dit geval de gecorrigeerde vervangingswaarde gelijk aan de bedrijfswaarde en was de bedrijfswaarde gelijk aan de waarde in het economische verkeer. Dat hield in dat de waarde van het kantoorpand niet hoger kon zijn dan € 590.000.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op