WOZ-beschikking 2017

WOZ-beschikking 2017

Binnenkort ontvangt u weer de jaarlijkse WOZ-beschikking voor uw woning of bedrijfspand. De WOZ-beschikking 2017 bevat de  waarde van uw onroerende zaken per peildatum 1 januari 2016. Bij de vaststelling van de WOZ-waarde moet met een aantal factoren rekening gehouden worden zoals locatie, grootte, ouderdom en staat van onderhoud. De WOZ-waarde is van belang voor een groot aantal belastingen. Daarom is het zaak om de WOZ-beschikking goed te controleren en waar nodig bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde.

Belang WOZ-waarde
De WOZ-waarde is van belang voor de volgende belastingen en heffingen:

  • de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en waterschapsheffing;
  • de vennootschapsbelasting, voor zover het gaat om de afschrijvingsbeperking op bedrijfspanden;
  • de inkomstenbelasting voor de toepassing van het eigenwoningforfait en de waarde in box 3 van tweede woningen en beleggingspanden;
  • de schenk- en erfbelasting, voor de waardering van onroerende zaken bij een schenking of erfenis.

Let op! Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waarde moet u binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking uw bezwaar indienen bij de gemeente.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op