Vrijstelling medische prestaties

Vrijstelling medische prestaties

Voor de verzorging en verpleging van in een ziekenhuis opgenomen personen geldt een vrijstelling van omzetbelasting. Deze vrijstelling is ook van toepassing op de werkzaamheden van zelfstandig werkzame artsen. Het ter beschikking stellen van artsen aan ziekenhuizen valt niet onder de reikwijdte van de vrijstelling.

De Hoge Raad is van oordeel dat het ter beschikking stellen van artsen door een bv niet als gezondheidskundige verzorging is aan te merken, maar als het uitlenen van personeel. Vrijstellingen in de omzetbelasting moeten beperkt worden uitgelegd. Dat betekent dat de werkingssfeer van een vrijstelling niet op grond van het neutraliteitsbeginsel kan worden uitgebreid. Dat beginsel voorkomt dat diensten, die met elkaar concurreren, voor de heffing van omzetbelasting gelijk worden behandeld. Noch de Nederlandse wet, noch de Europese btw-richtlijn voorziet in een vrijstelling voor het ter beschikking stellen van medisch personeel, ook niet als dat personeel in ziekenhuizen werkzaamheden op het gebied van de gezondheidszorg verricht. Om die reden kan een beroep op het fiscale neutraliteitsbeginsel volgens de Hoge Raad niet slagen.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op