Verhuur garageboxen niet vrij van omzetbelasting

Verhuur garageboxen niet vrij van omzetbelasting

De verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er zijn echter uitzonderingen op deze vrijstelling. Een van deze uitzonderingen betreft de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen.

Ondanks de uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van parkeerruimte meende een verhuurder van garageboxen dat de verhuur vrijgesteld was van omzetbelasting. De verhuurder beriep zich op het gebruik van de garageboxen als bergruimte. Hof Den Bosch deelde deze opvatting. In de dagelijkse praktijk worden veel garageboxen gebruikt voor andere doelen dan het stallen van voertuigen. Garageboxen zijn volgens het hof multifunctionele onroerende zaken. Op basis van een besluit van de staatssecretaris van Financiën uit 2009 mocht de verhuurder ervan uitgaan dat de verhuur van de garageboxen was vrijgesteld van omzetbelasting. Volgens dat besluit is de verhuur van multifunctionele ruimten, die primair voor andere doeleinden dan parkeren worden gebruikt, vrijgesteld tenzij is overeengekomen dat de ruimte uitsluitend als parkeerruimte zal worden gebruikt.

De Hoge Raad is het niet eens met het hof. Het gebruik van garageboxen voor andere doeleinden dan het stallen van voertuigen leidt er niet toe dat garageboxen multifunctionele ruimten zijn geworden. Het karakter van garage c.q. parkeerruimte gaat door dat gebruik niet verloren. De verhuur van garageboxen is niet vrijgesteld van omzetbelasting.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op