Vaststelling marktrente 2016

Vaststelling marktrente 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft het jaarlijkse besluit met daarin de marktrente per kalendermaand vastgesteld. Deze rente kan worden gebruikt voor de berekening van de contante waarde van langlopende renteloze verplichtingen. De in de bijlage bij het besluit als marktrente aangeduide rente is gebaseerd op het U-rendement zoals dat wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. Voor de waardering kan worden uitgegaan van de marktrente van de maand waarin het boekjaar eindigt.

Voor 2016 geldt dat, nadat de marktrente in juni en juli nog 0% bedroeg, deze in de laatste vijf maanden van het jaar negatief was. Dat betekent dat de contante waarde van een renteloze verplichting hoger uitvalt dan de nominale waarde.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op