Uitkering ongevallenverzekering onderdeel loon

Uitkering ongevallenverzekering onderdeel loon

In het zogeheten smeerkuilarrest uit 1983 heeft de Hoge Raad gezegd dat een vergoeding voor het verlies aan arbeidskracht dat een werknemer lijdt door een ongeval in beginsel niet wordt genoten uit de dienstbetrekking. Dat is anders wanneer over een dergelijke vergoeding afspraken in de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt of wanneer dat in een rechtspositionele regeling is vastgelegd.

Volgens de rechtbank was een uitkering, die een werknemer ontving uit een ongevallenverzekering, belast. De werkgever had onverplicht een verzekering afgesloten voor zijn werknemers. De verzekering gaf recht op een uitkering bij een ongeval, ook buiten werktijd en niet op de werkplek. Naar het oordeel van de rechtbank was de aanspraak op een uitkering onderdeel van de arbeidvoorwaarden. De uitkering vloeide voort uit de dienstbetrekking. Een aanspraak op een uitkering wegens invaliditeit als gevolg van een ongeval behoort niet tot het loon. Door de werking van de omkeerregel behoort een uitkering uit een dergelijke verzekering wel tot het loon en is deze belast.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op