Tweede nota van wijziging Belastingplan 2017

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2017 ingediend. De nota van wijziging omvat technische aanpassingen van de maatregelen rond de innovatiebox en maatregelen in het kader van de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi).

Innovatiebox
Een exclusieve licentie op een aanvullend beschermingscertificaat wordt voortaan gelijkgesteld met een aanvullend beschermingscertificaat. Een exclusieve licentie op de aanvraag van een octrooi of kwekersrecht wordt gelijkgesteld met de aanvraag van een octrooi of kwekersrecht. De tweede aanpassing betreft een verduidelijking voor de situatie waarin een belastingplichtige een immaterieel activum heeft doorontwikkeld. Het voordeel van de innovatiebox wordt teruggenomen wanneer de aanvraag voor een octrooi of kwekersrecht wordt afgewezen.

Beëindiging uitstel van betaling conserverende belastingaanslag
Bij een (fictieve) vervreemding van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen wordt het verleende uitstel van betaling van een conserverende belastingaanslag beëindigd. Via deze nota van wijziging wordt dat ook geregeld voor de in het wetsvoorstel opgenomen fictieve vervreemding van aandelen bij inbreng in een vbi.

Voorkomen samenloop maatregelen vbi en apv
Indien in een afgezonderd particulier vermogen (apv) aandelen in een vbi worden gehouden die door het niet meer van toepassing zijn van de toerekeningsstop tot een aanmerkelijk belang gaan behoren, moet door samenloop met de voorgestelde vbi-maatregel direct worden afgerekend over de aanmerkelijkbelangclaim. Dat is niet de bedoeling. Via deze nota van wijziging wordt dat voorkomen.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op