Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een bedrag van € 12,5 miljoen beschikbaar als subsidie voor projecten om werkenden langer gezond aan het werk te houden. Het bedrag komt uit het Europees Sociaal Fonds.

Vanaf 25 september 2017 kunnen Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners subsidie aanvragen voor de regeling Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren. Met de subsidie kunnen zij plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit. De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000. In een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal € 1,5 miljoen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De aanvraagperiode loopt van 25 september 2017 om 09.00 uur tot en met 13 oktober 2017 om 17.00 uur.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op