Stroomlijning loonkostensubsidie

Stroomlijning loonkostensubsidie

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet ingediend. Strekking van de nota van wijziging is dat de uniforme no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak en voor mensen die op grond van de Participatiewet beschut werken structureel wordt. De no-riskpolis via het UWV voor deze mensen geldt nu nog tijdelijk, namelijk voor de periode van 2016 tot en met 2020. Daarna zou de no-riskpolis worden uitgevoerd door de gemeenten. De bepalingen die daarin voorzagen worden uit de Wet harmonisatie instrumenten arbeidsbeperkten geschrapt.

Ook de vrijwaring van het WGA-risico voor werkgevers met betrekking tot werknemers uit de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak en nieuw beschut werk wordt vanaf 2021 structureel.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op