Recht op aftrek voorbelasting

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting over geleverde goederen en diensten die hij in zijn bedrijf gebruikt. Voor het recht op aftrek van voorbelasting moeten de goederen en diensten worden gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Er moet een rechtstreeks verband bestaan tussen de verrichte levering of dienst en de ontvangen tegenprestatie.

Een vereniging met als doel het behartigen van de belangen van effectenbezitters is ondernemer voor de omzetbelasting. De vereniging voert ondermeer collectieve juridische acties tegen bedrijven die de belangen van beleggers schaden. Voor deze acties wordt geen afzonderlijke vergoeding van getroffen beleggers bedongen. De vergoeding voor de vereniging bestaat uit een deel van de compensatie die aangesproken bedrijven betalen ter compensatie van de door beleggers geleden schade. Daarnaast verzorgt de vereniging tegen vergoeding op verzoek van een aangesproken bedrijf de afwikkeling van een schikking of een claim.
Volgens de rechtbank Den Haag heeft de vereniging geen recht op aftrek van voorbelasting over de kosten van de juridische acties omdat zij daarvoor geen vergoeding van beleggers ontvangt. De rechtbank oordeelde dat de juridische acties geen handelingen zijn die aan de omzetbelasting onderworpen zijn.

Hof Den Haag oordeelde in hoger beroep anders. Volgens het hof beoogt de vereniging ook met het voeren van collectieve juridische acties opbrengsten te genereren. Ook voor deze activiteit is de vereniging ondernemer voor de omzetbelasting. Het hof vindt niet van belang dat niet de beleggers maar de aangesproken bedrijven de vergoeding voor de werkzaamheden van de vereniging betalen. Er is geen sprake van buiten het bereik van de omzetbelasting vallende schadevergoedingen. De vereniging heeft recht op aftrek van op de juridische kosten drukkende omzetbelasting.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op