Overeenkomst met Zwitserland over fiscale aspecten fiscale beleggingsinstelling

Overeenkomst met Zwitserland over fiscale aspecten fiscale beleggingsinstelling

Nederland en Zwitserland hebben een overeenkomst gesloten over de fiscale aspecten van de fiscale beleggingsinstelling (“FBI”),  de Fonds Commun de Placement (“FCP”) en de Société d’Investissement à Capital Variable (“SICAV”). Deze overeenkomst is van toepassing wanneer een FBI in Zwitserland investeert of wanneer een FCP of SICAV in Nederland investeert. De overeenkomst maakt onderscheid tussen investeerders uit Nederland of Zwitserland en investeerders uit andere landen.

Wanneer meer dan 95% van het kapitaal in een FBI wordt gehouden door inwoners van Nederland, mag de FBI voor het gehele inkomen de verdragsvoordelen claimen. Is dit 95% of minder, dan wordt het Zwitsers-Nederlandse belastingverdrag toegepast naar rato van het aandeel in het kapitaal dat door Nederlandse inwoners wordt gehouden. Wanneer inwoners van andere landen in de FBI deelnemen, kunnen de verdragsvoordelen tussen hun woonlanden en Zwitserland worden geclaimd. Er moet dan wel sprake zijn van een belastingverdrag tussen het woonland en Zwitserland.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op