Oproep tot directe handhaving DBA bij kwaadwillende opdrachtgevers

Oproep tot directe handhaving DBA bij kwaadwillende opdrachtgevers

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uitwerking van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om direct te handhaven bij opdrachtgevers die te kwader trouw handelen. De staatssecretaris van Financiën onderschrijft de achterliggende gedachte van de motie dat schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. Ook als direct wordt gestart met de handhaving, is het niet mogelijk om voor 1 februari 2017 over de eerste resultaten te rapporteren, zoals in de motie wordt gevraagd. Op zijn vroegst kan dat bij de derde voortgangsrapportage over de Wet DBA in april 2017. De staatssecretaris ontraadt op dit moment de motie.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op