Naheffingsaanslag tijdig opgelegd

Naheffingsaanslag tijdig opgelegd

De bevoegdheid om een naheffingsaanslag op te leggen vervalt vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Een omzetbelastingschuld over 2010 is ontstaan op 31 december 2010. Dat betekent dat de bevoegdheid tot naheffing over het tijdvak 2010 op 1 januari 2016 is verlopen. Een op 28 december 2015 gedagtekend aanslagbiljet, waarmee een naheffingsaanslag over 2010 aan een ondernemer bekend is gemaakt, is dus tijdig opgelegd. De dagtekening van een aanslagbiljet geldt als de dag waarop de belastingaanslag is vastgesteld.

Uit een arrest van de Hoge Raad uit 2014 volgt dat de dagtekening van een naheffingsaanslag niet beslissend is als de aanslag pas na de dagtekening op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Een aanslag is op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt indien deze tijdig ter post is bezorgd. Bij bestrijding van de tijdige terpostbezorging dient de inspecteur aannemelijk te maken dat de aanslag wel tijdig ter post is bezorgd.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op