Motie aanpassing wetsvoorstel fiscale eenheid

Motie aanpassing wetsvoorstel fiscale eenheid

Bij de behandeling van het wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. In de motie wordt het kabinet gevraagd om dubbele verliesneming bij de afwaardering van een vordering buiten een fiscale eenheid maar binnen een concern onmogelijk te maken. De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief uiteengezet hoe hij aan deze motie uitvoering zal geven.

Het wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid bevat een bepaling die dubbele verliesneming bij vorderingen van een tot de fiscale eenheid behorende maatschappij op een tussenmaatschappij, een topmaatschappij of een buitenlandse belastingplichtige maatschappij van dezelfde fiscale eenheid moet voorkomen. De verliezen op een dergelijke vordering komen bij de fiscale eenheid niet in aftrek wanneer zij verband houden met verliezen die bij een andere maatschappij binnen de fiscale eenheid worden of zijn geleden. De staatssecretaris legt de motie zo uit dat de bedoeling is om de wet zodanig aan te passen dat alle vorderingen van een tot een fiscale eenheid behorende maatschappij op andere maatschappijen die tot hetzelfde concern behoren als de moedermaatschappij van de fiscale eenheid onder de in het wetsvoorstel opgenomen regeling vallen. Dit kan worden bereikt door de in het wetsvoorstel opgenomen bepaling uit te breiden naar vorderingen op alle verbonden lichamen, ongeacht hun vestigingsplaats. Verliezen op vorderingen van een tot de fiscale eenheid behorende maatschappij op een verbonden lichaam kunnen dan niet (meer) in aftrek worden gebracht indien deze verband houden met verliezen die bij een andere maatschappij binnen die fiscale eenheid worden of zijn geleden.

De staatssecretaris stelt voor om deze gedachte uit te werken en de Tweede Kamer hierover in het voorjaar van 2017 nader te informeren.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op