Monumentenaftrek en scholingsaftrek blijven in 2017

Monumentenaftrek en scholingsaftrek blijven in 2017
De fiscale aftrek voor de kosten van onderhoud van monumentenpanden blijft in 2017 bestaan. Dat geldt ook voor de aftrek van scholingskosten. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gehoor gegeven aan een oproep van de Tweede Kamer om de subsidieregelingen, die de fiscale aftrekregelingen moeten vervangen, verder uit te werken.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op