Kwijtscheldingswinst

Kwijtscheldingswinst

Kwijtscheldingswinst omvat de voordelen voor een ondernemer uit het prijsgeven door zijn schuldeisers van hun niet voor verwezenlijking vatbare rechten. De kwijtscheldingswinst is vrijgesteld voor zover deze hoger is dan de verliezen van het jaar en de compensabele verliezen van de ondernemer.

Inzet van een procedure was of de vrijval van een terugbetalingsverplichting uit een kredietovereenkomst als vrijgestelde kwijtscheldingswinst kon worden aangemerkt. Het betrof een door het ministerie van Economische Zaken verstrekt krediet voor de ontwikkeling van een bepaald project. De te betalen aflossing en rente waren gekoppeld aan de uit het ontwikkelingsproject voortvloeiende omzet. De kredietovereenkomst liep tot 31 december 2012 of tot het eerdere moment waarop het gehele bedrag met rente zou zijn terugbetaald. Uit een brief van het ministerie van 16 maart 2012 werd duidelijk dat de kredietovereenkomst was beëindigd omdat de ondernemer aan alle verplichtingen uit de kredietovereenkomst had voldaan, ondanks dat er nog een groot bedrag niet was afgelost. Door de beëindiging van de overeenkomst had het ministerie geen aanspraak meer op terugbetaling van het openstaande bedrag. Dat betekent dat er geen sprake was van het prijsgeven van een voor verwezenlijking vatbaar recht en dus ook niet van vrijgestelde kwijtscheldingswinst. De vrijval van de terugbetalingsverplichting was onderdeel van de belastbare winst.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op