Kosten vervanging parketvloer aftrekbaar bij monumentenwoning?

De kosten van onderhoud van een monumentenpand zijn aftrekbaar boven een drempel van 0,80% van de eigenwoningwaarde. Onderhoudskosten zijn de kosten die worden gemaakt om het monumentenpand in bruikbare staat te herstellen of te houden.

Na de aankoop in 2011 van een appartement dat onderdeel is van een rijksmonument liet de eigenaar diverse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De beschadigde parketvloer werd daarbij vervangen door een nieuwe. De vraag was of de kosten van vervanging van de parketvloer in aftrek konden worden gebracht. Hof Den Haag was van oordeel dat de kosten kwalificeerden als kosten die in huurverhoudingen door de huurder worden gedragen. Dergelijke kosten zijn niet aftrekbaar en dus had de eigenaar geen recht op aftrek. Volgens een besluit van de staatssecretaris van Financiën uit 2016 zijn uitgaven voor een parketvloer echter onder voorwaarden wel aftrekbaar als uitgaven voor monumentenpanden.

De eigenaar heeft beroep in cassatie ingesteld. In cassatie gaat het om de vraag of de eigenaar een beroep kan doen op het eerdergenoemde beleidsbesluit. Volgens een oud arrest van de Hoge Raad zijn beleidsregels aan te merken als recht, maar geen algemeen verbindend voorschrift. Daarom moet een belanghebbende er in beginsel een beroep op doen. De Advocaat-Generaal (A-G) meent dat de rechter een besluit ambtshalve moet toepassen zolang hij daarmee binnen de rechtsstrijd blijft. Die laatste beperking geldt niet voor de Hoge Raad, die een beleidsregel ook buiten de aangevoerde gronden om kan toepassen. Volgens de A-G kan de belanghebbende ook voor het eerst in cassatie een beroep op het besluit doen. Het is nu afwachten hoe de Hoge Raad daarover denkt.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op