Kamervragen positie medisch specialist

Kamervragen positie medisch specialist

Naar aanleiding van een publicatie in de media zijn Kamervragen gesteld over de positie van medisch specialisten. Volgens de publicatie zou de Belastingdienst de oude maatschap van specialisten een nieuwe kans geven. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wijst er in haar antwoord op dat het gaat om aanpassingen in de juridische structuur van een medisch-specialistisch bedrijf, waarbij de specialist niet meer via een persoonlijke holding, maar als natuurlijk persoon in een maatschap participeert. Een dergelijke aanpassing heeft geen betrekking op de samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en het medisch-specialistische bedrijf. Het is dus niet zo dat de oude maatschappijstructuur wordt heringevoerd.

Het antwoord op de vraag of een medisch specialist fiscaal als ondernemer kan worden aangemerkt is afhankelijk van de ondernemingsrisico’s die de specialist loopt. De Belastingdienst beoordeelt dat van geval tot geval.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op