Kamervragen invloed grote vier accountantskantoren

Kamervragen invloed grote vier accountantskantoren

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de invloed van de grote vier accountantskantoren op Europees niveau op belastingbeleid en belastingontwijking. Naar de wijze waarop dat gebeurt is uitgebreid onderzoek gedaan. Volgens het onderzoeksrapport moeten de grote vier niet de mogelijkheid hebben om onderzoeken te verrichten of adviezen uit te brengen voor de beleidsbepaling en besluitvorming van de Europese Commissie over het bestrijden van belastingontwijking.
Bij de vormgeving van fiscaal beleid en de totstandkoming van fiscale wetgeving wordt gesproken met partijen die daarmee in de praktijk in aanraking komen, zoals adviseurs en bedrijfsleven, en wordt bij hen advies ingewonnen, bij voorkeur via overkoepelende organisaties. De staatssecretaris vindt van belang dat externe partijen geen doorslaggevende stem hebben bij de vormgeving van fiscaal beleid of bij de totstandkoming van fiscale wetgeving.

De gepubliceerde documenten in de Lux Leaks, de Panama Papers, de Paradise Papers en andere affaires onderstrepen voor de staatssecretaris het belang van de bestrijding van belastingontduiking en belastingontwijking in internationaal verband. De staatssecretaris wijst op diverse maatregelen die in dat kader zijn getroffen, zoals de richtlijn voor verplichte automatische uitwisseling van informatie op het gebied van potentieel agressieve belastingstructuren. Op grond van deze richtlijn worden intermediairs verplicht om dergelijke belastingstructuren te melden bij de belastingdienst.
Anders dan de vragensteller veronderstelt gaat de staatssecretaris er niet van uit dat sprake is van ernstige belangenverstrengeling tussen de Europese Commissie en de grote accountantskantoren. De staatssecretaris vertrouwt op de deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit van de Europese Commissie en de procedures die belangenverstrengeling tegengaan en transparantie bevorderen.

Volgens de staatssecretaris hebben de grote vier in de afgelopen jaren geen betaalde opdrachten voor onderzoeken op fiscaal terrein van het ministerie van Financiën gehad. Wel zijn door deze kantoren werkzaamheden op andere terreinen, zoals ICT, organisatie-inrichting of audits verricht.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op