Niet ingehouden loonheffing is geen genoten loon

Niet ingehouden loonheffing is geen genoten loon

Onderdeel van het door een werknemer genoten loon is het bedrag van de op het brutoloon door de werkgever ingehouden loonheffing. Als de werkgever de loonheffing niet inhoudt, wordt het loon voor dat gedeelte niet door de werknemer genoten. Het bedrag van ten onrechte niet ingehouden loonheffing kan niet in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken, tenzij dat bedrag op andere wijze aan de werknemer ten goede is gekomen.

Hof Den Bosch stelde in een procedure vast dat een bv de over het brutoloon van de dga verschuldigde loonheffing niet had afgedragen en dat de bv ook niet van plan was om daartoe over te gaan. Dat bracht het hof tot de conclusie dat op het loon van de dga geen loonheffing was ingehouden. Het hof oordeelde dat de dga niet aannemelijk had gemaakt dat een deel van het toegekende brutoloon niet was uitbetaald. Daarmee verdeelde het hof de bewijslast niet juist. Het is aan de inspecteur om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de verschuldigde loonheffing op andere wijze dan door inhouding is genoten.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op