Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid

Ondernemers, die onderling financieel, organisatorisch en economisch zijn verweven, vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De ondernemers, die de fiscale eenheid vormen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschuld van de fiscale eenheid. Deze aansprakelijkheid blijft bestaan na het einde van de fiscale eenheid voor zover de belastingschuld betrekking heeft op de periode waarin de fiscale eenheid bestond.

Civielrechtelijk bestaat een fiscale eenheid voor de omzetbelasting niet. In de regel is er ook geen gemeenschappelijk, afgescheiden vermogen waarop de Belastingdienst verhaal kan zoeken wanneer belasting niet wordt betaald. Daarom regelt de Invorderingswet de hoofdelijke aansprakelijkheid. Volgens de Hoge Raad vormt deze hoofdelijke aansprakelijkheid geen inbreuk op de Europeesrechtelijke beginselen van rechtszekerheid en evenredigheid.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op