Gestripte woning viel onder laag tarief overdrachtsbelasting

Gestripte woning viel onder laag tarief overdrachtsbelasting

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting betaald worden door de verkrijger. Het tarief van de overdrachtsbelasting is 6%. Voor woningen geldt een laag tarief van 2%. Als woning gelden onroerende zaken die op het moment van de overdracht naar hun aard zijn bestemd voor bewoning. Dat sluit panden die bestemd zijn voor ander gebruik, bijvoorbeeld als kantoor, uit van de toepassing van het lage tarief.

De vraag in een procedure was of een huis, dat van binnen compleet gestript was om een verbouwing mogelijk te maken, een woning was. Het koopcontract en de akte van levering vermeldden dat het om een woning ging. Met toestemming van de verkoper was al voor de levering een begin gemaakt met de verbouwing. Volgens de Belastingdienst was de onroerende zaak door de sloop niet meer als woning aan te merken ten tijde van de levering. De rechtbank was van oordeel dat de verkochte en geleverde onroerende zaak naar zijn aard bestemd was voor bewoning. Anders dan in de situatie waar de inspecteur op doelde ging het hier niet om volledige sloop gevolgd door nieuwbouw, maar om een ingrijpende verbouwing en uitbreiding.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op