Geen aftrek hypotheekrente wegens Belgische inkomsten

Geen aftrek hypotheekrente wegens Belgische inkomsten

Een inwoner van België met inkomsten uit Nederland en België claimde aftrek van betaalde hypotheekrente voor zijn Belgische woning. Naar zijn mening volgde dat uit het recht van de Europese Unie. Hof Den Haag was van oordeel dat de vraag of de negatieve inkomsten uit de in België gelegen eigen woning op basis van het recht van de Europese Unie in aftrek komen, moet worden beantwoord aan de hand van het arrest Schumacker van het Hof van Justitie EU. In dat arrest oordeelde het Hof van Justitie EU dat iemand recht heeft op toepassing van persoonlijk aftrekposten in de werkstaat als hij vrijwel zijn gehele inkomen in de werkstaat verwerft en hij de aftrekposten in de woonstaat niet kan toepassen. Die situatie deed zich hier niet voor omdat de belanghebbende in België voldoende inkomsten genoot. De Hoge Raad deelt de opvatting van het hof.

Volgens de Hoge Raad wordt dat niet anders doordat het bedrag van de negatieve inkomsten uit de eigen woning in België hoger is dan het bedrag van het daar belastbare inkomen, ook al betekent dit dat niet ten volle rekening kan worden gehouden met die negatieve inkomsten.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op