Forensenbelasting en verkoop woning

Forensenbelasting en verkoop woning

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om forensenbelasting te heffen. De gemeenteraad moet daartoe een belastingverordening vaststellen. Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die in de gemeente niet hun hoofdverblijf hebben maar er op meer dan 90 dagen in een belastingjaar de beschikking hebben voor zichzelf of hun gezin over een gemeubileerde woning.

Bij verkoop van een woning in de loop van het jaar is het mogelijk dat de gemeente forensenbelasting heft van beide eigenaren. Bepalend daarvoor is dat beide eigenaren voldoen aan de voorwaarden voor belastingplicht, dat wil zeggen dat zij niet in de gemeente wonen maar er meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning ter beschikking hebben. De forensenbelasting hoeft in die situatie niet tijdsevenredig te worden berekend.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op