Fiscale eenheid omzetbelasting

Fiscale eenheid omzetbelasting

Ondernemers vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting wanneer sprake is van onderlinge financiële, organisatorische en economische verwevenheid. Aan de voorwaarde van financiële en organisatorische verwevenheid is bijvoorbeeld voldaan wanneer de ene onderneming 100% van de aandelen in de andere onderneming heeft en beide ondernemingen dezelfde bestuurders hebben. Aan de voorwaarde van economische verwevenheid is voldaan wanneer de ene onderneming uitsluitend prestaties verricht voor de andere onderneming of wanneer de prestaties van beide ondernemingen elkaar aanvullen.

Volgens de rechtbank vormden een onderwijsstichting en een door de stichting opgerichte bv een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Het ondernemerschap van de bv en van de stichting stond niet ter discussie. De bv verzorgde schoonmaakwerkzaamheden voor de scholen van de stichting. De stichting was de enige aandeelhouder van de bv. De stichting en de bv hadden dezelfde personen als bestuurder. Hoewel de bv afspraken had gemaakt met externe partijen over de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, was naar het oordeel van de rechtbank de zeggenschap van de stichting over de bv daardoor niet aangetast. Er was voldaan aan de eisen van financiële en organisatorische verwevenheid. Voor wat betreft de economische verwevenheid was de rechtbank van oordeel dat de afspraken met externe partijen niet tot gevolg hadden dat de bv niet degene was die de activiteiten ten behoeve van de stichting heeft verricht. Daarmee was ook aan het derde vereiste voldaan.

Op het hoger beroep van de inspecteur tegen de uitspraak van de rechtbank oordeelde Hof Den Haag dat de rechtbank terecht en op goede gronden heeft beslist dat tussen de bv en de stichting een fiscale eenheid voor de omzetbelasting bestaat.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op