150-kilometercriterium geldt ook bij tussentijdse beoordeling

150-kilometercriterium geldt ook bij tussentijdse beoordeling

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid kan onder voorwaarden de 30%-regeling worden toegepast. Volgens deze regeling wordt 30% van de totale bruto beloning als onbelaste vergoeding voor verblijf buiten het land van herkomst aangemerkt. Per 1 januari 2012 is de 30%-regeling aangepast. Tot die datum gold de regeling voor een periode van maximaal tien jaar. De looptijd kon worden verminderd wanneer de ingekomen werknemer niet langer over schaars in Nederland aanwezige specifieke deskundigheid beschikte. Er gold evenwel een minimale duur van vijf jaar. Vanaf het zesde jaar kon de inspecteur aan de werkgever vragen om aannemelijk te maken dat de werknemer nog steeds moest worden aangemerkt als een ingekomen werknemer.

Onderdeel van de wijzigingen per 1 januari 2012 is de invoering van het 150-kilometercriterium. Een uit het buitenland afkomstige werknemer die minder dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde voor zijn komst naar Nederland heeft hierdoor geen recht op de 30%-regeling. Volgens de rechtbank is met ingang van 1 januari 2012 de definitie van het begrip ingekomen werknemer gewijzigd. Dat kan ertoe leiden dat bij de tussentijdse beoordeling een werknemer niet meer als ingekomen werknemer wordt aangemerkt. Het gevolg kan zijn dat de looptijd van de 30%-regeling wordt ingekort.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op